11/12/2561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตรวจจอประสาทตาในผู้สูงอายุที่ป่วยโรคเบาหวาน ปี 2562 ณ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ห้องประชุม 1 สสจ.สมุทรสงคราม

  • Posted on: 11 December 2018
  • By: tongsai
Image_new: