ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  • Posted on: 19 December 2018
  • By: pasadu

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ สำนักงานสาธารณจังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน 15 รายการ 41 ชิ้น ในวันที่ 15 มกราคม 2562 ดังรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้