การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สสจ.สมุทรสงคราม

  • Posted on: 21 March 2019
  • By: ssj_tassanee

การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

File_nitikon: