ที่ตั้งสสจ.สมุทรสงคราม

202 ม. 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร : 034-711571 แฟกซ์ 034-711124